Super Sets ซุปเปอร์เซต ประโยชน์และวิธีการ

Super Sets คือเวทเทรนนิ่งที่เล่นสองท่าบริหารต่อเนื่องกันโดยไม่มีพัก ซึ่งท่าแรก และท่าที่สอง อาจเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน หรือคนละกลุ่มก็ได้

ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ

ข้อเสียที่มีบ้างก็คือ

การเล่น Super Set เกิดจากหลายกรณี

Super Set ที่ผมชอบเล่นเป็นพิเศษคือ

home weight room

เล่น Super Set นี้ 4 ถึง 5 เซต ก็จะแทบยกแขนไม่ขึ้นครับ ดังนั้นแนะนำให้เล่นปิดท้ายรายการของโปรแกรมเล่นหลังแขน

อีกคู่หนึ่งที่เล่นอยู่บ่อยๆก็คือ

แต่สังเกตุจะเห็นว่าผมมักจำชอบเล่นกล้ามเนื้อต่างมัด หรืออยู่คนละฝั่งกันใน Super Set

ไม่จำเป็นต้องเดินตามนี้ครับ ถ้าร่างกายสมบูรณ์ หรือพักผ่อนเพียงพอ เราสามารถเล่นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันในหนึ่ง Super Set ได้ เช่น

น้ำหนักที่ใช้ในท่าที่สองอาจน้อยกว่าที่เราเตยเล่นที่เป็น Single Set แต่ไม่เป็นไรครับ ได้ประโยชน์เหมือนกัน เป็นการบังคับให้กล้ามเนื้อเล็กๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ได้ออกมาใช้งาน

อุปกรณ์เวทเทรนนิ่ง