CHROMED DUMBELL
ดัมเบลโครเมียม

ดัมเบลโครเมียม 1 ถึง 10 กิโลกรัม

 ดัมเบลโครเมียม ชุดเล็ก  ดัมเบลโครเมียม ชุดประหยัด  ดัมเบลโครเมียม 2.5 ถึง 25 กิโลกรัม

หรือขนาด และจำนวนตามสั่ง