PLATE-LOADED LEG EXTENSION-LEG CURL
เลก เอ็กซ์เทนชั่น - เลก เคอร์ล

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 6,840 บาท | Olympic 2 นิ้ว 7,840 บาท

leg extension-leg curl 01

โฉมใหม่!

 • leg extension-leg curl 01-3
 • leg extension-leg curl 01-4

ปรับระยะเบาะได้

คือเครื่องบริหารหน้าขา quadriceps และหลังขา hamstrings ในตัวเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ เบาะทั้งสองชิ้นเป็นรูปพิรามิด ป้องกันการปวดหลังในกรณีเล่นหนักๆ ตำแหน่งเบาะเตะ และจุดหมุนถูกออกแบบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้หน้าขา และหลังขาได้บริหารได้เต็มระยะกล้ามเนื้อ การใส่แผ่นด้านข้างป้องกันไม่ให้แผ่นหล่นใส่ผู้เล่นในจังหวะงัดสูงสุดของท่า leg curl

สำหรับที่ Leg Curl เบาะรองอกจะเฉียงลง ทำให้ไม่ปวดหลังระหว่างการเล่น

แกนใส่แผ่น อยู่ในแนวราบ ทำให้แผ่นไม่ตกใส่หลังได้เหมือนกับรุ่นที่มีแกนใส่แผ่นที่อยู่ในแนวตั้ง

น้ำหนักที่ใช้ถ่วงเป็นแผ่นบาร์เบลกลม ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้ว จึงประหยัดกว่ารุ่นปรับน้ำหนักด้วยเข็มเสียบ และเหมาะสำหรับการบริหารที่บ้าน

 • leg extension-leg curl 02
  Leg Extension
  บริหารหน้าขา
 • leg extension-leg curl 03
  Leg Curl
  บริหารหลังขา
 • leg extension-leg curl 11
 • leg extension-leg curl 12
 • leg extension-leg curl 13
 • leg extension-leg curl 14
 • leg extension-leg curl 21
 • leg extension-leg curl 22
 • leg extension-leg curl 23
 • leg extension-leg curl 24

Dimensions
ยาว 1.50 เมตร
กว้าง 0.60 เมตร