PLATE-LOADED LEG EXTENSION
เลก เอ็กซ์เทนชั่น

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 6,750 บาท | Olympic 2 นิ้ว 7,750 บาท

leg extension คือเครื่องบริหารหน้าขา หรือ quadriceps เบาะพิงหลังปรับเข้าออกได้ รองรับผู้เล่นที่สูงไม่เท่ากัน ตำแหน่งเบาะเตะ และจุดหมุนถูกออกแบบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้หน้าขาได้บริหารได้เต็มระยะกล้ามเนื้อ

leg extension 2
ปรับระยะเบาะได้

  • leg extension 1-1
  • leg extension 1-2
  • leg extension 11
  • leg extension 12
  • leg extension 13
  • leg extension 14

Dimensions
ยาว 1.30 เมตร
กว้าง 0.60 เมตร