PLATE-LOADED LEG EXTENSION
เลก เอ็กซ์เทนชั่น

leg extension คือเครื่องบริหารหน้าขา หรือ quadriceps เบาะพิงหลังปรับเข้าออกได้ รองรับผู้เล่นที่สูงไม่เท่ากัน ตำแหน่งเบาะเตะ และจุดหมุนถูกออกแบบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้หน้าขาได้บริหารได้เต็มระยะกล้ามเนื้อ

leg extension 2
ปรับระยะเบาะได้

Dimensions
ยาว 1.30 เมตร
กว้าง 0.60 เมตร