POWER TOWER
พาวเวอร์ทาวเวอร์

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 28,790 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 30,990 บาท

ราคาอุปกรณ์เป็นชุด:
Standard 1 นิ้ว 35,890 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 38,990 บาท

power tower

POWER TOWER เป็นอุปกรณ์ที่รวมจุดเด่นของ Power Station เข้ากับ Smith Machine เข้าดัวยกันอย่างลงตัว
เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่บ้านที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการการใช้งานที่หลากหลาย

power tower 48

ใหม่ !
บาร์โหน Pull-up รุ่นใหม่ จับกว้างได้ จับแคบได้


Power Rack เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเวทเทรนนิ่ง เพียงแต่ Power Rack แต่ละยี่ห้อนั้นถูกสร้างขึ้นมาไม่เหมือนกัน

คุณสมบัติต่างๆของ Power Rack นี้ช่วยให้การเปลียนท่าเล่น จากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง ได้สะดวกสบาย และรวดเร็ว ทำให้มีเวลาและกำลังทุ่มเทให้กับการฝึกมากขึ้น

คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ ก็จะมีอยู่ใน Power Station และ Power Tower เช่นกัน

 1. เซพตี้บาร์ (Safety Bar) ที่ปรับระดับได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 2. ฟันปลา ที่ทำให้ปรับระดับเริ่มต้นของบาร์เบล ได้อย่างง่านดาย และรวดเร็ว
 3. ภายในที่กว้าง เล่นท่าต่างๆที่ใช้พื้นที่ ได้ ไม่ติดขัด
 4. มีบาร์โหน (Pull-up Bar) ทั้งแบบจับกว้าง และจับแคบ บริหารหลังส่วนบนได้หลายท่า
 5. ฐานที่ใหญ่้ และแข็งแรง ทำให้อยู่กับที่ ไม่ขยับเขยื้อนเมื่อใช้งาน

สาธิตการใช้งาน Power Rack

สาธิตการใช้งาน Power Station เพิ่มเติมจาก Power Rack

สาธิตการใช้งาน Power Tower เพิ่มเติมจาก Power Station

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน คือ

การเล่นในส่วนของ SMITH MACHINE

 • power tower smith supine bench press
  Supine Bench Press
  บริหารอกส่วนกลาง
 • power tower smith incline bench press
  Incline Bench Press
  บริหารอกส่วนบน
 • power tower smith decline bench press
  Decline Bench Press
  บริหารอกส่วนล่าง
 • power tower smith shoulder press
  Shoulder Press
  บริหารหัวไหล่
 • power tower smith squats
  Squats
  บริหารรอบขา
 • power tower smith shrugs
  Shrugs
  บริหารสะพานคอ
 • power tower smith upright row
  Upright Row
  บริหารสะพานคอ

การเล่นในส่วนของ POWER STATION

 • power tower supine bench press
  Supine Bench Press
  บริหารอกส่วนกลาง
 • power tower incline bench press
  Incline Bench Press
  บริหารอกส่วนบน
 • power tower decline bench press
  Decline Bench Press
  บริหารอกส่วนล่าง
 • power tower shoulder press
  Shoulder Press
  บริหารหัวไหล่
 • power tower squats
  Squats
  บริหารรอบขา
 • power tower shrugs
  Shrugs
  บริหารสะพานคอ
 • power tower upright row
  Upright Row
  บริหารสะพานคอ
 • power tower pull-up
  Pull-Up
  บริหารหลังส่วนบน
 • power tower lat pulldown
  Lat Pulldown
  บริหารหลังส่วนบน
 • power tower cable row
  Cable Row
  บริหารหลังส่วนบน
 • power tower tricep pressdown
  Tricep Pressdown
  บริหารหลังแขน

 • power station lat pulldown pad
  พร้อมเบาะขั้นต้นขา ท่า lat pulldown
 • power station cable row foot-rest
  และ ที่พักเท้า ท่า cable row

 • power tower LAT PULLDOWN แบบใหม่
  LAT PULLDOWN แบบใหม่
 • power tower ระบบใส่แผ่นใหม่
  ระบบใส่แผ่นใหม่
 • power tower อุปกรณ์ในชุด
  อุปกรณ์ในชุด:
  SAFETY BARS,
  ที่พักเท้า ตัว T,
  เบาะขั้นต้นขา,
  แฮนด์ LAT PULL และ
  แฮนด์ TRICEP

Dimensions
กว้าง กว้าง 1.21 เมตร (+ บาร์เบลมาตรฐาน = 2.10 เมตร หรือ + บาร์เบลโอลิมปิก = 2.20 เมตร)
ลึก 1.60 เมตร (ยังไม่รวมม้าเอนกประสงค์)
สูง 2.23 เมตร
Related Products
Blog