SMITH MACHINE

smith machine

smith machine 28
พร้อมแถมเพิ่ม Pull-up Bar ยึดติดคานบนของเครื่องสมิทธ์

เครื่องบริหารเอนกประสงค์สมิทธ์ ใช้งานได้คล้ายคลึงกับ power rack แต่เล่นง่ายกว่าเพราะบาร์เคลื่อนไหวอยู่ในแนวดิ่ง และไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลี้ยงบาร์เบลมากนัก ท่าเดียวที่เล่นไม่ได้ คือ barbell curl หรือ bicep curl สำหรับเล่นหน้าแขน เพราะบาร์ต้องเดินทางเป็นเส้นโค้ง ไม่ขึ้นลงเป็นเส้นตรงเหมือนท่าอิ่นๆ

เหมาะสำหรับมือใหม่ หรือมือเก่าที่เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนคอยช่วย

Other items required for use:

สำหรับท่าบริหารต่างๆ อาทิ


Dimensions
Width 1.37 m. (+ Barbell = 2.10 m.)
Depth 1.60 m. (not inclusive of Multi-purpose Bench)
Height 2.08 m.