HALF RACK ATTACHMENT
อุปกรณ์เสริม ฮาฟท์แร๊ค


แร๊คเสริม POWER RACK สำหรับเล่นให้หลากหลายขึ้น


[ไม่รวมพาวเวอร์แร๊ค บาร์ยาว หรือแผ่นน้ำหนัก]


[แสดงเฉพาะ HALF RACK]