HORIZONTAL WEIGHT PLATE TRAY
ถาดรองแผ่นน้ำหนัก

ราคาอุปกรณ์: 2,280 บาท

horizonal weight plate tray accessory

ถาดรองแผ่นน้ำหนัก ที่ทำให้การหยิบแผ่น และใส่แผ่นคืน สะดวกสบายคล้ายรางเก็บแผ่น CD

ถาดรองแผ่น หนึ่งคู่บรรจุแผ่นน้ำหนักได้ 110 กิโลกรัม [จำนวนบรรจุเท่านั้น ไม่รวมอยู่กับตัวอุปกรณ์นี้]

  • 20 กก. x 2 แผ่น (ข้างละ 1 แผ่น)
  • 15 กก. x 2 แผ่น (ข้างละ 1 แผ่น)
  • 10 กก. x 2 แผ่น (ข้างละ 1 แผ่น)
  • 5 กก. x 2 แผ่น (ข้างละ 1 แผ่น)
  • 2.5 กก. x 2 แผ่น (ข้างละ 1 แผ่น)
  • 1.25 กก. x 4 แผ่น (ข้างละ 2 แผ่น)

  • leg press hack squat flash sale
  • visit our Blog page for weight-training articles