HORIZONTAL WEIGHT PLATE TRAY
ถาดรองแผ่นน้ำหนัก

horizonal weight plate tray accessory ถาดรองแผ่นน้ำหนัก ที่ทำให้การหยิบแผ่น และใส่แผ่นคืน สะดวกสบายคล้ายรางเก็บแผ่น CD

ถาดรองแผ่น หนึ่งคู่บรรจุแผ่นน้ำหนักได้ 110 กิโลกรัม [จำนวนบรรจุเท่านั้น ไม่รวมอยู่กับตัวอุปกรณ์นี้]