DUMBELL FLY
เครื่องบริหารหน้าอกส่วนใน

เครื่องบริหารหน้าอกส่วนใน

คุณสมบัติในการบริหาร

 • ใช้ในการบริหารให้กล้ามเนื้อหน้กอกส่วนใน กระชับแข็งแรงและมีกล้ามเนื้อ
 • เมื่อรู้สึกแข็งแรงขึ้นหรือรู้สึกเบาแรง สามารถปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ

คุณสมบัติของเครื่อง

 • โครงสร้างเป็นเหล็กหนา 2 มิลลิเมตร พ่นสีขาว และผ่านการอบอย่างดี
 • แผ่นน้ำหนักทำจากเหล็กหล่อ แต่ละแผ่นหนัก 5 กิโลกรัม มีจำนวน 15 แผ่น น้ำหนักรวม 75 กิโลกรัม
 • เพลาแผ่นทำจากเหล็กสเตนเลส
 • เบาะเป็นหนังเทียม สีดำ บุด้วยฟองน้ำชนิดแข็งอย่างดี

 • หัวไหล่ด้านหลัง
  (สาธิตท่าเล่นบนอุปกรณ์รุ่นเก่า)

 • หน้าอกส่วนใน
  (สาธิตท่าเล่นบนอุปกรณ์รุ่นเก่า)