TORSO ROTATION
เครื่องบริหารรอบเอว

เครื่องบริหารรอบเอว

คุณสมบัติในการบริหาร

  • ใช้ในการบริหารให้กล้ามเนื้อรอบเอว กระชับแข็งแรงและมีกล้ามเนื้อ
  • เมื่อรู้สึกแข็งแรงขึ้นหรือรู้สึกเบาแรง สามารถปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ

คุณสมบัติของเครื่อง

  • โครงสร้างเป็นเหล็กหนา 2 มิลลิเมตร พ่นสีขาว และผ่านการอบอย่างดี
  • แผ่นน้ำหนักทำจากเหล็กหล่อ แต่ละแผ่นหนัก 5 กิโลกรัม มีจำนวน 20 แผ่น น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม
  • เพลาแผ่นทำจากเหล็กสเตนเลส
  • เบาะเป็นหนังเทียม สีดำ บุด้วยฟองน้ำชนิดแข็งอย่างดี