AB CRUNCH
แอ็ป ครันช์

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 10,570 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 11,570 บาท

ab crunch 0

Ab Crunch เป็นอุปกรณ์สำหรับบริหารหน้าท้อง อีกรูปแบบหนึ่ง ให้หน้าท้องทั้งด้านหน้า และด้านข้าง (Abs & Obliques) ได้แบนเรียบ โดยเบื้องต้น และเล่นต่อไปเพื่อสูการมีซิกซ์ แพ็ค (six-pack)

สาธิตการใช้ Ab Crunch สำหรับหน้าท้องส่วนหน้า และข้าง Abs & Obliques

  • ab crunch 1
  • ab crunch 2
  • ท่า Abdominal Crunch
  • ab crunch 3
  • ab crunch 4
  • ท่า Dip