RUBBER FLOORING
ยางรองพื้น

ราคาอุปกรณ์: 140 บาท

rubber flooring accessory แผ่นยางรองพื้นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

ใช้ปูพื้น (กระเบื้องเซรามิก ปาร์เก้ หินอ่อน ฯลฯ) ป้องกันรอยขึดข่วนจากการลากม้าบริหาร หรือวางแผ่นน้ำหนัก ปกติจะปูโดยไม่ต้องทากาว หรือวัสดุใดๆ

หน้ากว้าง: 1 เมตร
ความยาว: สามารถตัดได้ตามความต้องการ แต่ไม่เกิน 18 เมตร

ความหนา: 1.5 มิลลิเมตร

ภาพแสดงยางปูพื้น 6 ตารางเมตร ใช้ยาง ยาว 3 เมตร จำนวนสองผืน ปูขนานกับ และซ้อนกันเล็กน้อย (2 ถึง 3 นิ้ว)

จำหน่ายร่วมกันอุปกรณ์เวทอื่นๆเท่านั้น ไม่ได้จำหน่ายแยก

  • leg press hack squat flash sale
  • visit our Blog page for weight-training articles