PRESS STATION
เครื่องบริหาร เพรส สเตชั่น

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 14,850 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 15,850 บาท

ราคาอุปกรณ์เป็นชุด:
Standard 1 นิ้ว 17,550 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 18,750 บาท

press station

รวมท่าบริหารสามท่าหลัก คือ Shoulder Press (บริหารหัวไหล่), Incline Chest Press (บริหารหน้าอกส่วนบน) และ Supine Chest Press (บริหารหน้าอกส่วนกลาง)

เหมาะสำหรับผู้บริหารเริ่มต้น หรือระดับกลาง เพราะเส้นทางการยกขึ้นลงจะถูกกำหนดโดยเครื่อง ทำให้การเล่นง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การที่เป็นเครื่องบริหาร plate-load (เติมแผ่นน้ำหนัก) ทำให้แรงยกถูกต้านด้วยน้ำหนักโดยแรงโน้มถ่วงโดยตรง

คลิปแสดงกิ่ง 1 นิ้วสำหรับ Standard weight plate รู 1 นิ้ว แต่ก็สามารถอัพเกรดใส่กิ่ง 2 นิ้ว สำหรับ Olympic weight plate รู 2 นิ้วได้

สาธิตการเล่น Plate-Loaded Press Station


Supine Chest Press
บริหารหน้าอกส่วนกลาง

  • press station - supine press - start
  • press station - supine press - end

Incline Chest Press
บริหารหน้าอกส่วนบน

  • press station - incline press - start
  • press station - incline press - end

Shoulder Press
บริหารหัวไหล่

  • press station - shoulder press - start
  • press station - shoulder press - end