PRESS STATION
เครื่องบริหาร เพรส สเตชั่น

press station

รวมท่าบริหารสามท่าหลัก คือ Shoulder Press (บริหารหัวไหล่), Incline Chest Press (บริหารหน้าอกส่วนบน) และ Supine Chest Press (บริหารหน้าอกส่วนกลาง)

เหมาะสำหรับผู้บริหารเริ่มต้น หรือระดับกลาง เพราะเส้นทางการยกขึ้นลงจะถูกกำหนดโดยเครื่อง ทำให้การเล่นง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การที่เป็นเครื่องบริหาร plate-load (เติมแผ่นน้ำหนัก) ทำให้แรงยกถูกต้านด้วยน้ำหนักโดยแรงโน้มถ่วงโดยตรง

คลิปแสดงกิ่ง 1 นิ้วสำหรับ Standard weight plate รู 1 นิ้ว แต่ก็สามารถอัพเกรดใส่กิ่ง 2 นิ้ว สำหรับ Olympic weight plate รู 2 นิ้วได้

สาธิตการเล่น Plate-Loaded Press Station


Supine Chest Press
บริหารหน้าอกส่วนกลาง


Incline Chest Press
บริหารหน้าอกส่วนบน


Shoulder Press
บริหารหัวไหล่