ASSISTED PULL-UP/DIP
พูลอัพ-ดิป มีตัวช่วย

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 11,250 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 12,250 บาท

Assisted Pull-up/Dip

อุปกรณ์นี้ใช้บริหารร่างกายส่วนบนด้วยท่า พูลอัพ จับกว้างและแคบ และดิป แต่มีกลไกช่วยให้ลดโหลดแผ่นน้ำหนัก (ซึ่งเป็นน้ำหนักตัวผู้เล่นเอง) ให้น้อยลงเพื่อให้โอกาสกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้พัฒนา