แผนที่ บริษัท ยิมแวร์ จำกัด

GPS { N 13.41.210, E 100.31.526 }
Google Map 13.686788, 100.525247