OLYMPIC WEIGHT PLATE WITH HANDGRIPS
แผ่นน้ำหนักโอลิมปิก แบบมือจับ

 • 20 กิโลกรัม แผ่นละ 1,600 บาท
 • 15 กิโลกรัม แผ่นละ 1,200 บาท
 • 10 กิโลกรัม แผ่นละ 800 บาท
 • 5 กิโลกรัม แผ่นละ 400 บาท
 • 2.5 กิโลกรัม แผ่นละ 200 บาท
 • 1.25 กิโลกรัม แผ่นละ 100 บาท

รู 2 นิ้ว

ใช้งานสะดวก เนื่องจากมีมือจับเวลาใส่แผ่น หรือถอดแผ่นจากบาร์เบล

มีให้เลือก 6 ขนาด

 • 20 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 10 กิโลกรัม
 • 5 กิโลกรัม
 • 2.5 กิโลกรัม และ
 • 1.25 กิโลกรัม