POWER RACK
พาวเวอร์แร๊ค

ราคาอุปกรณ์: 8,890 บาท

ราคาอุปกรณ์เป็นชุด:
Standard 1 นิ้ว 16,990 บาท | Olympic 2 นิ้ว 18,590 บาท

เหลือเวลาอีก

ดูรายละเอียด: Power Rack | Power Station | Power Tower

power rack

ใหม่ !
บาร์โหน Pull-up รุ่นใหม่ จับกว้างได้ จับแคบได้

พาวเวอร์แร๊ค เป็นอุปกรณ์เอนกประสงค์สำหรับนักเพาะกาย-นักเล่นเวท เพราะเล่นได้แทบทุกส่วนของร่างกาย สามารถปรับบาร์เบลสูงต่ำได้บนขั้นฟันปลา แล้วแต่ท่าเล่นที่วางบาร์เบลสูงต่ำไม่เท่ากัน และมี safety bar ที่ปรับสูงต่ำได้เช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการเล่น

อุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม คือ

ใหม่ !
บาร์โหน Pull-up รุ่นใหม่ จับกว้างได้ จับแคบได้

 • power rack 01
  Shoulder Press
  บริหารหัวไหล่
 • power rack 02
  Supine Chest Press
  บริหารอกส่วนกลาง
 • power rack 06
  Incline Chest Press
  บริหารอกส่วนบน
 • power rack 10
  Decline Chest Press
  บริหารอกส่วนล่าง
 • power rack 09
  Upright Row
  บริหารสะพานคอ
 • power rack 08
  Shrugs
  บริหารสะพานคอ (อีกท่าหนี่ง)
 • power rack 03
  Squat
  บริหารรอบขา
 • power rack 04
  Pull-Up
  บริหารรอบขา (อีกท่าหนึ่ง)
 • power rack 07
  Pull-Up
  บริหารหลังส่วนบน

 • power rack 22
  อุปกรณ์ในชุด:
  SAFETY BARS เชฟตี้บาร์

Dimensions
กว้าง 1.21 เมตร (+ บาร์เบลมาตรฐาน = 2.10 เมตร หรือ + บาร์เบลโอลิมปิก = 2.20 เมตร
ลึก 1.60 เมตร (ยังไม่รวมม้าเอนกประสงค์
สูง 2.23 เมตร