POWER RACK
พาวเวอร์แร๊ค

power rack

power rack 29
ใหม่ !
บาร์โหน Pull-up รุ่นใหม่ จับกว้างได้ จับแคบได้

พาวเวอร์แร๊ค เป็นอุปกรณ์เอนกประสงค์สำหรับนักเพาะกาย-นักเล่นเวท เพราะเล่นได้แทบทุกส่วนของร่างกาย สามารถปรับบาร์เบลสูงต่ำได้บนขั้นฟันปลา แล้วแต่ท่าเล่นที่วางบาร์เบลสูงต่ำไม่เท่ากัน และมี safety bar ที่ปรับสูงต่ำได้เช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการเล่น

อุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม คือ

หมายเหตุ: ในภาพข้างล่างยังแสดงบาร์โหนรุ่นเก่าอยู่
สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเวลานี้ จะได้ Power Rack พร้อมบาร์โหนรุ่นใหม่ ตามภาพข้างบน


Dimensions
กว้าง 1.21 เมตร (+ บาร์เบลมาตรฐาน = 2.10 เมตร หรือ + บาร์เบลโอลิมปิก = 2.20 เมตร
ลึก 1.60 เมตร (ยังไม่รวมม้าเอนกประสงค์
สูง 2.23 เมตร