POWER RACK
พาวเวอร์แร๊ค

ราคาอุปกรณ์: 8,890 บาท

ราคาอุปกรณ์เป็นชุด:
Standard 1 นิ้ว 16,990 บาท |
Olympic 2 นิ้ว 18,590 บาท

power rack

พาวเวอร์แร๊ค เป็นอุปกรณ์เอนกประสงค์สำหรับนักเพาะกาย-นักเล่นเวท เพราะเล่นได้แทบทุกส่วนของร่างกาย สามารถปรับบาร์เบลสูงต่ำได้บนขั้นฟันปลา แล้วแต่ท่าเล่นที่วางบาร์เบลสูงต่ำไม่เท่ากัน และมี safety bar ที่ปรับสูงต่ำได้เช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการเล่น

power station pull-up grips

ใหม่ !
บาร์โหน Pull-up รุ่นใหม่ จับกว้างได้ จับแคบได้


Power Rack เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเวทเทรนนิ่ง เพียงแต่ Power Rack แต่ละยี่ห้อนั้นถูกสร้างขึ้นมาไม่เหมือนกัน

คุณสมบัติต่างๆของ Power Rack นี้ช่วยให้การเปลียนท่าเล่น จากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง ได้สะดวกสบาย และรวดเร็ว ทำให้มีเวลาและกำลังทุ่มเทให้กับการฝึกมากขึ้น

 1. เซพตี้บาร์ (Safety Bar) ที่ปรับระดับได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 2. ฟันปลา ที่ทำให้ปรับระดับเริ่มต้นของบาร์เบล ได้อย่างง่านดาย และรวดเร็ว
 3. ภายในที่กว้าง เล่นท่าต่างๆที่ใช้พื้นที่ ได้ ไม่ติดขัด
 4. มีบาร์โหน (Pull-up Bar) ทั้งแบบจับกว้าง และจับแคบ บริหารหลังส่วนบนได้หลายท่า
 5. ฐานที่ใหญ่้ และแข็งแรง ทำให้อยู่กับที่ ไม่ขยับเขยื้อนเมื่อใช้งาน

สาธิตการใช้งาน Power Rack

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน คือ

 • power rack supine bench press
  Supine Bench Press
  บริหารอกส่วนกลาง
 • power rack incline bench press
  Incline Bench Press
  บริหารอกส่วนบน
 • power rack decline bench press
  Decline Bench Press
  บริหารอกส่วนล่าง
 • power rack shoulder press765t6r
  Shoulder Press
  บริหารหัวไหล่
 • power rack squats
  Squat
  บริหารรอบขา
 • power rack shrugs
  Shrugs
  บริหารสะพานคอ
 • power rack upright row
  Upright Row
  บริหารสะพานคอ
 • power rack pull-up
  Pull-Up
  บริหารหลังส่วนบน

 • power rack 22
  อุปกรณ์ในชุด:
  SAFETY BARS เชฟตี้บาร์

Dimensions
กว้าง 1.21 เมตร (+ บาร์เบลมาตรฐาน = 2.10 เมตร หรือ + บาร์เบลโอลิมปิก = 2.20 เมตร
ลึก 1.60 เมตร (ยังไม่รวมม้าเอนกประสงค์
สูง 2.08 เมตร
Blog